Gedragsregels

Van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus 2015 gaan we er samen een leuke, gezellige, fantastische week van maken. Toch willen we jullie een aantal ‘regeltjes’ meegeven, waaraan iedereen zich dient te houden:

 • Maak veel plezier en geniet van kindervakantiewerk!
 • Wees aardig voor elkaar, we hebben respect voor anderen!
 • Heb je een probleem? Meldt het bij de leiding van je groep!
 • Zonder toestemming van de leiding verlaat je niet het speelterrein van de Elzeterweide!
 • Wil of moet je eerder weg? Meldt dit dan bij de leiding van je groep!
 • Laat dure spullen thuis, en blijf van de spullen van anderen af!
 • We eten gezamenlijk met de groep!
 • Op het eind van de dag ruimen we samen op, maar denk eraan rommel die we overdag maken ruimen we zelf meteen op! Onderweg laten we geen rommel achter!
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd!
 • We letten op elkaar en doen samen mee aan activiteiten!
 • Tassen en fietsen laten we op de daarvoor bestemde plaatsen!
 • Leiding heeft een voorbeeldfunctie en stimuleert kinderen om mee te doen aan door kindervakantiewerk georganiseerde activiteiten. Daarnaast moedigt leiding kinderen positief aan,want ook voor onze leiding gelden dezelfde gedragsregels en de regels van het Huishoudelijk Reglement.

Kan iemand zich niet houden aan de door kindervakantiewerk opgestelde gedragsregels en het Huishoudelijk Reglement, dan zal het bestuur passende maatregelen nemen.